Zelf duurzame energie opwekken

Stroom opwekken met onze eigen windmolens

Op dit moment zijn windmolens de meest rendabele manier om op grote schaal, groene stroom op te wekken. We staan zeker ook open voor andere duurzame manieren. Om grote stappen te kunnen zetten hebben we echter samen met onze leden besloten om onze focus te leggen op windenergie. Amsterdamse Windenergie. Bovendien levert investeren in windenergie nu een mooi rendement op. We verwachten straks een rendement tussen de 4%-7%. Het is op dit moment nog niet mogelijk om te investeren. Wel is het al mogelijk om je gratis in te schrijven op de voorintekenlijst. Zodra we dan een concreet aanbod kunnen doen, zullen de mensen op deze lijst het eerst benaderd worden. Ook is het straks mogelijk om stroom af te nemen van onze windmolens. Zodra dit mogelijk is laten we het weten. Kijk op www.amsterdamwind.nl voor de laatste ontwikkelingen over de Amsterdamse windmolens.

Investeringsfonds voor nieuwe duurzame en sociale projecten

Door te investeren in de Amsterdamse windmolens, investeren we ook in Noord. Een klein deel van de opbrengsten uit de windmolens wordt namelijk in een fonds gestort. He doel van dit fonds wordt om nieuwe duurzame en/of sociale projecten een financieel steuntje in de rug te geven. Denk bijvoorbeeld aan een vorm van isolatiesubsidie voor inwoners van Noord om ze zo te helpen met energiebesparing. Een ander voorbeeld is kinderopvang. We kunnen bijvoorbeeld een gesubsidieerde kinderopvang realiseren in Noord. Ouders hoeven dan niet meer thuis te blijven voor de kinderen, maar kunnen extra gaan werken. Dit komt dan ook ten goede van de welvaart in Noord. Dit zijn slechts ideeën en uiteindelijk bepalen onze leden welke projecten gefinancierd worden.

Logo amsterdam wind

Nu al groene stroom?

Je kunt als lid van Onze Energie ook nu al 100% groene stroom afnemen

Totdat onze windmolens er staan en we zelf stroom opwekken, kunnen we nu al groene stroom leveren via Greenchoice. Ook kunnen we gas via hen leveren. Als jij stroom afneemt van Greenchoice krijgt Onze Energie daar een kleine vergoeding voor. Dit zijn voor ons een waardevolle extra inkomsten, waarvan wij activiteiten (zoals de huur van onze website) kunnen betalen.

Greenchoice is een betrouwbare en 100% duurzame energieleverancier.

Greenchoice logo