Over de coöperatie Onze Energie

De oprichting van de coöperatie

Het is allemaal begonnen in 2007, waar een stuk of twintig buurtbewoners uit Amsterdam Noord na een film van Al Gore besloten dat ze iets wilden gaan doen aan het verduurzamen van, toen nog het stadsdeel, Noord. Duurzame energie opwekken via windmolens kwam toen al snel naar boven al meest effectieve en rendabele manier om dat te doen. Waaien doet het in Amsterdam tenslotte voldoende. Op die manier wordt een actieve bijdrage geleverd aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Voordat er een coöperatie opgericht werd, werd er eerst gekeken of er voldoende draagvlak voor windmolens was in Amsterdam Noord.

Vanuit de stichting ‘Mijn CO2 Spoor’ is er dus door dezelfde buurtbewoners een burgerinitiatief voor windenergie in Amsterdam Noord gestart. Het doel: is er draagvlak voor windmolens?. Het resultaat: binnen één dag werden er 750 handtekeningen opgehaald. Genoeg support dus.

Lees meer

Deze handtekeningen zijn ingediend bij het dagelijks bestuur bij het toenmalige Stadsdeel Noord. In oktober 2007 is heeft stadsdeel Noord unaniem besloten dat ze voor de uitvoering van het burgerinitiatief windenergie voor Noord, medewerking zal verlenen. Dit hield in dat de gemeente medewerking verleent aan de plaatsing van windturbines op het grondgebied van Amsterdam Noord.

Nu de gemeente haar medewerking had toegezegd was het zaak om de plannen verder uit te werken. Om dit kracht bij te zetten is er in 2009 de coöperatie Onze (Amsterdam Noord) Energie opgericht. Er is gekozen voor een coöperatie omdat bewoners zo direct betrokken worden bij het project. Ook kunnen burgers zo meeprofiteren van de wind.

Het wachten was op het onderzoek van de gemeente Amsterdam naar de gevolgen van de windmolens op de omgeving en wat geschikte locaties zijn. De uitkomsten daarvan staan in de Milieu Effect Rapportage. Dit onderzoek is uitvoerig gedaan en heeft uiteindelijk drie jaar geduurd.

In 2012 kwam de gemeente Amsterdam met een geschikte locatie in Noord. Namelijk op de NDSM werf (keerkringpark). De gemeente verleende de vergunning en de overige aanvragen werden gedaan. Een aantal bedrijven op het NDSM terrein wilden ook graag bijdragen aan een duurzamer Noord en hebben toen de coöperatie NDSM Energie opgericht. Onze Energie vertegenwoordigde de burgers uit Noord en NDSM Energie de bedrijven van de NDSM werf.

Toen kwam de Provincie Noord-Holland om de hoek kijken. Zij wilden helemaal geen nieuwe windmolens in Noord-Holland en dus hebben zij een bezwaar aangetekend. Bovendien hebben ze een aantal extra eisen gesteld bovenop de landelijk geldende regels.

NDSM Energie heeft eind 2012 een projectmanager aangenomen en is het gesprek aan gegaan met de provincie Noord-Holland om te kijken hoe het project wel in aanmerking komt voor toestemming. De eisen die de provincie hanteert zijn echter zo streng dat het bijna onmogelijk is om windmolens in Amsterdam te plaatsen. Lees hier meer over de eisen en waarom ze onredelijk zijn.

De strijd is echter nog lang niet gestreden! In 2014 heeft het Rijk namelijk een nieuwe structuurvisie aangenomen. De structuurvisie Wind op Land. Hierin staat dat elke provincie extra duurzame energie moet gaan opwekken. Dus ook de provincie Noord-Holland. Dat was goed nieuws, want dit gaf een grote mogelijkheid voor ons windproject.

oprichters onze energie

Waar staan we nu?

In januari 2016 gaat het nieuwe beleid in werking en moet de provincie Noord-Holland aan het rijk laten zien waar de extra windmolens komen te staan. Ons project gaat hier tussen zitten!

Het belangrijkste argument van de provincie Noord Holland is dat ze bang zijn dat er niet genoeg ‘draagvlak’ voor windmolens in Amsterdam is. Die is er zeker wél in Amsterdam. Om dit te laten zien heeft Onze Energie de krachten gebundeld met alle andere energiecoöperaties actief in Amsterdam. Dit zijn NDSM energie, De Windvogel en Amsterdam Energie.

Samen zijn we gestart met de campagne Amsterdam Wind om alle Amsterdammers te betrekken bij ons project. Met genoeg support voor Amsterdam Wind kunnen we de provincie laten zien dat Amsterdammers wel degelijk voor windmolens zijn. We hebben namelijk allemaal het beste met onze stad voor. Klik hier voor meer informatie over Amsterdam Wind.

Logo amsterdam wind

Jaarverslagen

Het Bestuur

Marcel Gort

Marcel Gort

Voorzitter
Kees Meekel

Kees Meekel

Secretaris
Bert Kreulen

Bert Kreulen

Penningmeester

Raad van Commissarissen

Jaap Barendregt

Jaap Barendregt

Voorzitter van Raad van Commissarissen
Anrik Engelhard

Anrik Engelhard

Commissariss
Arie Kroon

Arie Kroon

Commissariss