Onze Energie wil graag in Amsterdam-Noord duurzame energie opwekken en kiest voor windenergie, omdat windenergie op dit moment de meest efficiënte manier is om op grote schaal duurzame energie op te wekken.

foto van windmolen aan de Processorstraat in Amsterdam-Noord

In Amsterdam-Noord staan al twee windmolens; een windmolen van 2 MW (zie foto) aan de Processorstraat in het industriegebied Cornelis Douwesterrein en een kleinere windmolen van 0,16 MW in Durgerdam (landelijk Noord). Op initiatief van Onze Energie heeft het Stadsdeel Amsterdam-Noord besloten meer windmolens in Noord te plaatsen. Het ziet er naar uit dat er minimaal 15 MW aan windmolens bijgeplaatst kan worden. Er wordt onderzocht of dit bij de Noorder IJplas en op het Cornelis Douwesterrein kan. Dit is dus in de nabijheid van de windmolen aan de Processorstraat die er nu al staat. Het Stadsdeel-Noord heeft aan Onze Energie toegezegd dat wij als coöperatie voorrang krijgen. We willen hierbij samen gaan werken met NDSM Energie.

Als de windturbines er staan, wordt de opgewekte stroom aan het bestaande netwerk geleverd. De leden die de stroom afnemen krijgen vervolgens tegen een voordelig tarief de stroom geleverd en profiteren hier dus direct van. Dat zal overigens via een bestaand energiebedrijf gaan waarbij we bij veel wind, stroom kunnen verkopen en bij weinig wind, stroom kunnen inkopen.

Moderne grote windmolens maken weinig geluid, maar ze zijn wel zichtbaar doordat ze groot zijn en draaien. Door de windmolens te plaatsen op bestaande bedrijfsterreinen en bij autosnelwegen worden woongebieden zo min mogelijk verstoord. Geluidsoverlast zal op deze locaties naar verwachting geen rol spelen. Wel zullen er bewoners zijn die vanuit hun huis de toekomstige windmolens (in de verte) kunnen zien. Onze Energie wil juist ook hen als lid zodat zij er van kunnen profiteren.

Voor ons hebben grote windmolens een positieve uitstraling. Ze zijn toekomstgericht, energiek en veilig. En het staat andere duurzame energiebronnen zoals zonne-energie niet in de weg. We zullen alle duurzame energiebronnen moeten benutten om ook in de toekomst voldoende energie te hebben.

Facebook

Linked-in

Linked-in

Geef een reactie